Poczta      Home      O nas      Kontakt      Realizacje     

Jesteśmy podwykonawcami GPEC Serwis Powstaliśmy przy wsparciu GFP  
 
 

Co to jest certyfikat energetyczny nieruchomości?
 

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej. Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczana w w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.
 

 

Od kiedy i dlaczego obowiązują certyfikaty energetyczne W Polsce?

Polska na podstawie Dyrektywy 2002/91/EC wprowadza certyfikaty energetyczne dla nieruchomości.
Od stycznia 2009 certyfikat jest obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych).

 

Kto wystawia świadectwa?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta -  licencjonowanego audytora energetycznego. Jest ono ważne 10 lat.

Świadectwa energetycznego nie może przygotowywać projektant, kierownik budowy czy zarządzający budynkiem poddanym certyfikacji oraz jego właściciel.

C-Energetyczne Piotr Rybka

Al. Grunwaldzka 128/13, 80-244 Gdańsk

NIP 569-173-30-72 REGON 220739864

www.C-Energetyczne.pl biuro@C-Energetyczne.pl

nr konta 05234000090230240000000034

Kraków

mgr inż. Piotr Rybka

kom. 665-65-81-51

Podstawy prawne na stronie Ministerstwa Infrastruktury >>
© 2008-2009 C-Energetyczne.pl mgr inż. Piotr Rybka. Wszystkie prawa zastrzeżone. statystyka